2014-Inzell-Haard-MariskaHuisman1

Soemanta opnieuw in wachtkamer...

Het laatste nieuws >>

Soemanta opnieuw in wachtkamer

schaatsen.nl Door Jitse Bos, 01-06-2013 12:15

Lisanne Soemanta hoort over enkele weken of ze alsnog de NK marathon-titel krijgt toegewezen. De 26-jarige marathonrijdster is sinds vrijdagavond in afwachting van de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNSB na haar hoger beroep in de zaak tegen de KNSB.

Lisanne Soemanta | Foto: Soenar Chamid

Lisanne Soemanta | Foto: Soenar Chamid

Bij de eerste uitspraak besloot de tuchtcommissie dat de uitslag van het op de tweede Kerstdag gehouden Nederlands kampioenschap marathonschaatsen te Utrecht blijft staan.

Daarbij werd Soemanta wegens een onreglementaire finish teruggezet van de eerste naar de derde plaats. Vanaf het begin was er veel beroering over die beslissing.

Vallend

Soemanta kwam vallend over de streep en dat werd als onrechtmatig beoordeeld. Direct na de beslissing van de jury in Utrecht kwamen er protesten vanuit het kamp van Soemanta, wat uiteindelijk leidde tot een formeel protest tegen de uitslag en een zitting van de tuchtcommissie op 23 januari in Amsterdam.

Raadsman mr. Halfens betoogde die dag dat Soemanta reglementair over de finish is gekomen en dus zij als winnares dient te worden vastgesteld. Ook had volgens hem de KNSB ten onrechte het protest van Soemanta niet in behandeling genomen. De tuchtcommissie van de KNSB verklaarde 12 februari de klachten van Soemanta naar aanleiding van het KPN NK Marathon op kunstijs ongegrond. Soemanta ging in hoger beroep.

Beelden KNSB en NOS

De tweede zitting op 31 mei, ook in Amsterdam-Zuid, werd geopend door de tuchtcommissie. Deze liet weten graag alle beelden te willen zien. Zowel die van de KNSB als die van de NOS, om zo een beter beeld te krijgen van wat er die dag is gebeurd. De raadsman van de KNSB, dhr. Van Dijk, liet echter weten dat zij dit niet accepteerden en kwam twaalf punten om de tuchtcommissie te overtuigen de beelden toch niet te gebruiken.

"De scheidsrechter had ook niet de mogelijkheid om die beelden te bekijken", luidde één van de argumenten. En: "Het oordeel van de scheidsrechter moet gerespecteerd worden. Beroep is alleen maar mogelijk op basis van het overtreden van de reglementen, alleen bijzondere omstandigheden. Dat was niet het geval. De beelden zijn daarbij niet relevant. Een arbiter wordt opgeleid, krijgt cursussen."

Na een kortstondig overleg besloot de tuchtcommissie dat zij de beelden toch graag wilden zien. Halfens, raadsman van Soemanta, verklaarde daarop dat de beelden destijds weldegelijk zijn aangeboden de NOS-commentator Herbert Dijkstra. Ook liet hij weten dat de verkeerde norm is gehanteerd om tot de beslissing te komen om Soemante de deklasseren.

De KNSB hamerde in het vervolg van de zitting met name op de juridische en principiële punten, terwijl het kamp van Soemanta het feit benadrukte dat Soemanta viel doordat ze met de punt in het ijs kwam en absoluut niet de intentie had om met een zogenoemde spagaatfinish het NK te winnen. Nadat beide partijen uitgebreid aan het woord waren gekomen, maakte de tuchtcommissie na zo'n anderhalf uur een einde aan de zitting. Over enkele weken volgt de nieuwe uitspraak.

Laatst vernieuwd: 01 Jun 2013

Terug