2015-NKmar-HAA-Mariska_Huisman_wint

De stand van zaken!!

Het laatste nieuws >>

Zoals velen van jullie weten is Schaatsspetter Lisanne Soemanta tijdens het Nederlands kampioenschap in december jl. in Utrecht door de jury gedeclasseerd van de 1e naar de 3e plaats wegens ‘vallen op de finish’ (zo staat het letterlijk in het juryrapport). Omdat declassering volgens de reglementen enkel is toegestaan wegens ‘vallen op de finish ten gevolge van het (teveel) naar voren bewegen van de schaats, met als doel eerder te finishen’, dit niet zo vermeld stond in het juryrapport en hiervan volgens vrijwel iedereen -waaronder een groot aantal deskundigen- geen sprake was, is Lisanne tegen de beslissing in beroep gegaan bij de tuchtcommissie. Lisanne wordt in de procedure bijgestaan door teamleider Gerrit Bakker en onbezoldigd teamadvocaat René Halfens van Van As Advocaten / Juridischesnelweg.nl te Nieuwegein.

Daar waar de KNSB stelde dat een beroep bij de tuchtcommissie tegen een declassering überhaupt niet mogelijk was, oordeelde de tuchtcommissie dat ze wel bevoegd was om over de juistheid declassering te oordelen. Ze gaf aan dat, indien een declassering in strijd met de reglementen was opgelegd, zij deze ongedaan kon maken. De eerste (technische) overwinning was binnen! Helaas oordeelde de tuchtcommissie vervolgens dat het haar niet (voldoende) was gebleken dat de jury enkel wegens vallen op de finish zou hebben gedeclasseerd. Onder andere omdat de hoofdscheidsrechter ter zitting verklaarde dat weliswaar in het rapport enkel ‘vallen op de finish’ stond vermeld, maar dat destijds bij de beoordeling zeker ook is gekeken naar het naar voren bewegen van de schaats, met als doel eerder te finishen. Nu niet vast stond dat de jury in strijd met de reglementen had gehandeld, liet de tuchtcommissie de declassering in stand.

Na bestudering van de uitspraak van de tuchtcommissie hebben Lisanne, Gerrit en René besloten om in hoger beroep te gaan bij de commissie van beroep. De tuchtcommissie heeft volgens hen te makkelijk en snel aangenomen dat niet (voldoende) was gebleken dat de jury enkel wegens vallen op de finish zou hebben gedeclasseerd. Ze hebben nu aan de commissie van beroep gevraagd zich ook hierover uit te laten. De eis is schriftelijk ingediend, het is nu wachten op het schriftelijke verweer van de KNSB. Daarna volgt waarschijnlijk nog een zitting. Wordt vervolgd.

Laatst vernieuwd: 05 Apr 2013

Terug